Ostatnia aktualizacja: 22.04.2023

Skyrex Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pułtuska 56, 09-100 Płońsk (określany także jako “Nas”, “My” lub “Nasz”) prowadzi witrynę internetową https://poplanowane.pl/.

Ta strona informuje użytkowników o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkowników podczas korzystania z naszej Usługi.

Używamy Twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi Poplanowane. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji, zgodnie z niniejszymi zasadami. Jeśli nie zostało inaczej zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, pojęcia w niej użyte, mają te same znaczenie co w naszym Regulaminie, dotyczącym korzystania z naszej Usługi.

Definicje

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych lub na podstawie i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie.

Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie lub generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład poprzez czas trwania wizyty na stronie).

Ciasteczka (Pliki cookie)

Pliki Cookie, określane również mianem “Ciasteczek” to małe fragmenty danych, przechowywane na urządzeniu użytkownika.

Administrator danych

Administrator danych to osoba, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych.

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy administratorem danych użytkownika.

Dostawca usług

Podmiot przetwarzający dane, określany także mianem dostawcy usług oznacza każdą osobę (inną niż administrator danych), która przetwarza dane w imieniu administratora danych. 

Zastrzegamy sobie prawo korzystania z usług różnych usługodawców w celu wydajniejszego przetwarzania danych użytkowników.

Podmiot danych

Podmiot danych to każda osoba fizyczna, która jest posiadaczem danych osobowych.

Użytkownik

Użytkownik to osoba fizyczna korzystająca z naszego Serwisu i Usługi. Użytkownik odpowiada Podmiotowi Danych, który jest posiadaczem danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji do różnych zadań, w celu świadczenia i ulepszania naszej Usługi.

Rodzaje gromadzonych danych

 1. Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji poszczególnych danych osobowych. Dane osobowe mogą obejmować m.in.:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • pliki cookie i dane o użytkowaniu
 • uwierzytelnianie w sieci społecznościowej i przesyłanie danych

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych i innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich komunikatów, postępując zgodnie z linkiem do anulowania subskrypcji lub instrukcjami podanymi w każdym e-mailu, który wysyłamy.

2. Dane o użytkowaniu

Możemy również gromadzić informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz Serwis lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Te dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, dane o użytkowaniu mogą zawierać informacje takie jak: 

 • rodzaj używanego urządzenia mobilnego
 • unikalny identyfikator urządzenia mobilnego
 • adres IP urządzenia mobilnego
 • system operacyjny telefonu komórkowego
 • rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej
 • unikalne identyfikatory urządzeń
 • i inne dane diagnostyczne.

3. Dane śledzenia i plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Stosowane technologie śledzenia to również sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz ustawić opcje przeglądarki, w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady wykorzystywanych przez nas plików cookie:

 • Pliki cookie sesji – używany sesyjnych plików cookie do obsługi naszego Serwisu
 • Preferencyjne pliki cookie – używamy preferencyjnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa – używamy plików cookie do zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej Usługi i Serwisu.

Wykorzystywanie danych

Skyrex Sp. z o.o. wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • aby zapewnić najwyższej jakości Usługę
 • aby powiadomić Cię o zmianach w naszej Usłudze
 • aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z tego typu opcji
 • aby zapewnić najwyższej jakości obsługę klienta
 • aby zebrać cenne informacje, dzięki którym będziemy mogli ulepszyć naszą Usługę
 • aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • aby trenować modele uczenia maszynowego
 • w celu wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych
 • w celu dostarczania wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o produktach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy lub organizujemy, podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba, że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Zatrzymywanie danych

Skyrex Sp. z o.o. będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zatrzymania Twoich danych osobowych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów i ogólnie obowiązujących zasad.

Skyrex Sp. z o.o. zachowa również dane o użytkowaniu w celu przeprowadzenia analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim województwem, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesyłanie informacji oznacza zgodę na przekazywanie i przechowywanie danych osobowych na komputerach znajdujących się w innej jurysdykcji rządowej.

Skyrex Sp. z o.o. podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są bezpieczne i traktowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji lub innego kraju, chyba, że zaistnieją odpowiednie przesłanki do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Ujawnianie danych

 1. Transakcja biznesowa

Jeśli Skyrex Sp. z o.o. uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane wskazanym podmiotom. Zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane, poinformujemy Cię o tym specjalnym powiadomieniem.

2. Ujawnianie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach Skyrex Sp. z o.o. może zostać zobowiązany do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych, np. sądu.

3. Wymogi prawne

Skyrex Sp. z o.o. może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, tzn. wtedy, gdy takie działanie jest konieczne, aby:

 • aby spełnić zobowiązania prawne
 • aby chronić i bronić praw lub własności Skyrex Sp. z o.o.
 • aby zapobiec lub zbadać możliwe nadużycia w związku z Usługą
 • w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • w celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w pełni bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Twoje prawa

Skyrex Sp. z o.o. dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawę, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Gdy tylko jest to możliwe, możesz zaktualizować swoje dane osobowe bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz zmienić swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, aby wprowadzić wymagane zmiany.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W niektórych zaistniałych okolicznościach masz prawo:

 • uzyskać dostęp i otrzymać kopię Danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat
 • sprostować wszelkie niedokładne, przechowywane o Tobie dane osobowe
 • żądać usunięcia danych osobowych przechowywanych na Twój temat

Masz prawo do przenoszenia danych w przypadku informacji, które przekazujesz Skyrex Sp. z o.o. Możesz poprosić o uzyskanie kopii Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, abyś mógł nimi zarządzać i przenosić.

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed odpowiedzią na tego typu prośby.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi i świadczenia jej w naszym imieniu lub uzyskania pomocy w analizie korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych, wyłącznie w celu wykonywania zadań w naszym imieniu. Wskazane osoby trzecie są zobowiązane do nieujawniania i niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi w ramach korzystania z naszej Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (Podmioty przetwarzające płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać danych karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez ich Politykę Prywatności.

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, nastąpi przekierowanie do tej strony. Zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Pragniemy zaznaczyć, że nie mamy kontroli j jednocześnie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron i usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia.

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko/dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej polityce

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i/lub wyraźnym powiadomieniem w naszej Usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zanim zaktualizujemy datę obowiązywania u góry niniejszej Polityki Prywatności.

Zalecane jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności obowiązują ,gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami – kontakt@skyrex.pl